Beschrijvingen in het Portugees | Descriptions in Portuguese

Dinsdag zijn we een dagje gaan paardrijden en aansluitend uitgebreid gaan dineren met vrienden, dus toen is er in Casa Mira geen werk verricht. Woensdag dan, meer van hetzelfde. Ik reed opnieuw naar Rodrigues & Nunes in Boavista dos Pinheiros. We hadden namelijk ontdekt dat er vrij grote gaten aan te pas komen wanneer je iets afbreekt en dus moesten we een vuller hebben.

Opvulsel, in het Portugees. Geen idee, dus omschrijven maar: “Er is een muur. Er is een gat in de muur. Ik wil het gat dichtmaken. Ik wil dan schilderen. Wat heb ik nodig?” En zowaar, ik liep de winkel buiten met een pasta die de job perfect deed! Dan naar mijn makelaar voor de reservesleutel en nog wat extra papierwerk en langs de bank. Ik had namelijk bij aankomst een factuur voor water in de brievenbus gevonden, terwijl ik net dacht dat ik daarvoor een domiciliëring had afgesloten. De meisjes bij de bank waren even vriendelijk en behulpzaam als altijd (en zeer blij met het meegebrachte doosje Belgische chocolade!). Ze belden naar het gemeentehuis om in mijn plaats te klagen en sloten en passant een domiciliëring af voor mijn elektriciteitsrekening. Daarna moest ik naar het gemeentehuis om mijn achterstallige betaling te regelen (zonder boete) en vanaf de volgende keer gebeurt de betaling dus wel automatisch.

Terwijl Kim lustig door schilderde, begon ik aan de schoonmaak van de badkamer en het in mekaar zetten van de kastjes die daar horen. Zelfde vuile verhaal als met de keuken, maar het resultaat mag er zijn!

 

Tuesday we went horse riding and afterwards we had dinner with friends, so nothing happened at Casa Mira. Wednesday was a working day again. Once again I drove to Rodrigues & Nunes in Boavista dos Pinheiros. We discovered that the shelving unit we took down left behind quite some holes, so we needed a filler to cover these up.

A filler, in Portuguese. No idea, so describing it had to be. I said something like: “There is a wall. There’s a hole in the wall. I want to close the hole. Then I want to paint. What do I need? And amazingly I left the shop with a paste that did the job perfectly! My next visit was to the estate agent for the spare key and some extra paperwork, then to the bank. When I arrived in Portugal I had found an invoice for the mains water connection. However, I thought I had a direct debit for that. The girls at the bank were as friendly and helpful as ever (and very happy with the box of Belgian chocolates I brought them). They called the town hall to complain on my behalf and created a direct debit for my electricity bill. After that I had to go to the town hall to pay the invoice (no extra fee, because it was not my fault I was late) and from next time on, the payment will be automatically.

While Kim was painting on, I started cleaning the bathroom and assembling the cabinets. Same dirty story as with the kitchen, but the result looks very good!